Denzitometrie

Pracoviště celotělové denzitometrie pro měření kostní hustoty (diagnostiku osteoporózy) a tělesného složení.

Jsme zaměřeni na prevenci osteoporózy a nefarmakologické ovlivnění stavů hraničních pro osteoporózu. Specializujeme se na její problematiku u mužů a endokrinologických chorob. Vyšetření provádíme na špičkovém přístroji HOLOGIC Discovery Wi, srovnatelným s klinickým pracovištem.

Provádíme také vyšetření tělesného složení se zaměřením na stanovení parametrů tukové tkáně (metabolické riziko) a svalové tkáně (sarkopenie, pokles svalové hmoty).

S více jak dvacetiletou praxí hodnocení denzitometrických nálezů a s endokrinologickou specializací pak ůžeme doporučit další vyšetření a režimová opatření.

Vyšetřujeme tyto oblasti skeletu:

 • bederní páteř (L páteř)
 • stehenní kost (proximální femur, krček stehenní kosti)
 • předloktí
 • u dětí bederní páteř nebo celotělový obsah kostního minerálu
 • nově stanovujeme kvalitu kosti vyšetřované oblasti, která je nezávislým rizikovým faktorem vzniku osteoporotické zlomeniny
 • kostní hustota po operaci endoprotéz

Přednosti vyšetření u nás

 • rychle, erudovaně a bez čekání
 • výsledky k dispozici i do 24 hodin (zasíláme emailem)
 • možnost porovnání s předchozím vyšetřením
 • praktické zkušenosti se specifickým hodnocením denzitometrických nálezů u mužů

Ordinační hodiny

Vyšetření provádí zdravotní sestra Kateřina Štěpánková denně od 8:00 do 14:00 h.

Skupinová vyšetření mimohradeckých klientů nebo v rámci preventivního programu probíhají individuálně po telefonické domluvě.

Preventivní program pojišťovny 207 je již zahájen.

Pojišťovny hradící denzitometrické vyšetření

 

111Všeobecná zdravotní pojišťovna
201Vojenská zdravotní pojišťovna
211Pojišťovna ministerstva vnitra
205Česká průmyslová zdravotní poj.
207Oborová zdravotní pojišťovna
209Zaměstnanecká poj. ŠKODA
207Pojištovna 207 má denzitometrické vyšetření navíc i v preventivním programu STOP osteoporóze pro pacienty nad 50 let věku. K takovému vyšetření se můžete objednat bez doporučení jiného lékaře
 Program pro samoplátce
 • měření bederní páteře + stehenní kosti s popisem a krátkou konzultací: 800 Kč
 • konzultace nálezu jiného pracoviště: 400 Kč
 • měření tělesného složení: 1000 Kč

© 2023 - Parendo.cz - všechna práva vyhrazena