Denzitometrie

Pracoviště celotělové denzitometrie pro měření kostní hustoty (diagnostiku osteoporózy) a tělesného složení přístrojem HOLOGIC Discovery Wi.

Jsme zaměřeni na prevenci i léčbu osteoporózy. Specializujeme se na její problematiku u mužů a u endokrinologických nebo dědičných chorob. 

Provádíme vyšetření tělesného složení se zaměřením na stanovení parametrů tukové tkáně (metabolické riziko) a svalové tkáně (sarkopenie, pokles svalové hmoty).

Pojišťovny hradící denzitometrické vyšetření

 

111Všeobecná zdravotní pojišťovna
201Vojenská zdravotní pojišťovna
211Pojišťovna ministerstva vnitra
205Česká průmyslová zdravotní poj.
207Oborová zdravotní pojišťovna
209Zaměstnanecká poj. ŠKODA
207Pojištovna 207 má denzitometrické vyšetření navíc i v preventivním programu STOP osteoporóze pro pacienty nad 50 let věku. K takovému vyšetření se můžete objednat bez doporučení jiného lékaře
 Program pro samoplátce
 • měření bederní páteře + stehenní kosti s popisem a krátkou konzultací: 1000 Kč
 • konzultace nálezu jiného pracoviště: 400 Kč
 • měření tělesného složení: 1000 Kč

Vyšetřujeme tyto oblasti skeletu:

 • bederní páteř oblast L1-L4 (L páteř)
 • stehenní kost (proximální femur, krček stehenní kosti)
 • předloktí
 • u dětí bederní páteř nebo celotělový obsah kostního minerálu
 • kvalitu kosti vyšetřované oblasti, která je nezávislým rizikovým faktorem vzniku osteoporotické zlomeniny
 • kostní hustotu po operaci endoprotéz

Ordinační hodiny

Vyšetření provádíme denně od 8:00 do 14:00 h.

 • populační screening s doporučením gynekologa nebo praktického lékaře 
 • preventivní program pojišťovny 207 bez doporučení pro muže i ženy starší 50let

© 2024 - Parendo.cz - všechna práva vyhrazena