MUDr. Pavla Řehořková, Ph.D.internista, endokrinolog

MUDr. Pavla Řehořková,  Ph.D.

internista, endokrinolog

Profesní životopis

2016 zahájení provozu celotělové denzitometrie na PK III
2012 - 2013 klinický den (poradna) na Klinice endokrinologie a metabolismu VFN Praha
2012 působení v českém zdravotnickém zařízení Itibo (Keňa) v rámci projektu ADRA
2007 - 2010 klinický den (poradna) v ambulanci Osteocentra FN Hradec Králové
zavedení specializované poradny pro mužskou osteoporózu
2002 - dosud Privátní endokrinologické ambulance na PK III v Hradci Králové
1996 - 2002 II.interní klinika FN Hradec Králové a Ústav klinické biochemie a diagnostiky
pracoviště celotělové denzitometrie- hodnocení denzitometrických nálezů
osteologická a endokrinologická poradna se zaměřením na metabolické kostní choroby
1988 - 1996 I.interní klinika FN Hradec Králové
lékař na lůžkovém oddělení a ambulanci, endokrinologická poradna
1982 - 1988 LF UK Hradec Králové, obor všeobecného lékařství


Vzdělání

2006 postgraduální studium na téma Vztah kostní denzity k celotělovému složení a k androgennímu stavu mužů středního věku zakončeno titulem Ph.D.
1999 atestace z vnitřního lékařství II.stupně
1996 atestace z endokrinologie
1991 atestace z vnitřního lékařství I. stupně

 

doc.MUDr. Filip GABALEC, Ph.D. externí lékař 

je zaměstnancem IV. Interní hematologické kliniky FN Hradec Králové a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové 

Vzdělání:

Postgraduální studium na téma Kvantitativní exprese dopaminergních receptorů v adenomech hypofýzy (2012)

Atestace z endokrinologie (2013)

Atestace z endokrinologie a diabetologie (2016)

Habilitační práce Bioindikátory adenomů hypofýzy (2018) 

Eliška Musilová - zdravotní sestra endokrinologické ambulance 

vzdělání :

Střední zdravotnická škola v Hradci králové (2011)

Kateřina Štěpánková - zdravotní sestra denzitometrického pracoviště

vzdělání:

Střední zdravotnická škola v Hradci Králové (1996)

Vyšší zdravotnická škola v Hradci Králové  (1997)

 obor sestra pro intenzivní péči 

Kontaktní formulář

ODESLAT

Jak se k nám dostanete

hlavní vchod je z třídy Edvarda Beneše. Poliklinika, má zajištěn bezbariérový přístup pro imobilní pacienty a výtah do všech pater.

u polikliniky je veřejné bezplatné parkoviště, dostupné z třídy Edvarda Beneše.

dostanete se k nám autobusy číslo 9, 18, 25 a 27 ze zastávky Benešova nebo autobusy číslo 16, 23, 24 ze zastávky U Dvora.