MUDr. Pavla Řehořková, Ph.D.internista, endokrinolog

Celotělová denzitometrie

Pracoviště celotělové denzitometrie pro měření kostní hustoty (diagnostiku osteoporózy) a tělesného složení.

Jsme zaměřeni na prevenci osteoporózy a nefarmakologické ovlivnění stavů hraničních pro osteoporózu. Specializujeme se na její problematiku u mužů a endokrinologických chorob. Vyšetření provádíme na špičkovém přístroji HOLOGIC Discovery Wi, srovnatelným s klinickým pracovištem.

Provádíme také vyšetření tělesného složení se zaměřením na stanovení parametrů tukové tkáně (metabolické riziko) a svalové tkáně (sarkopenie, pokles svalové hmoty).

S více jak dvacetiletou praxí hodnocení denzitometrických nálezů a s endokrinologickou specializací pak ůžeme doporučit další vyšetření a režimová opatření.

 

Vyšetřujeme tyto oblasti skeletu:

  • bederní páteř (L páteř)
  • stehenní kost (proximální femur, krček stehenní kosti)
  • předloktí
  • u dětí bederní páteř nebo celotělový obsah kostního minerálu
  • nově stanovujeme kvalitu kosti vyšetřované oblasti, která je nezávislým rizikovým faktorem vzniku osteoporotické zlomeniny

Přednosti vyšetření u nás

  • rychle, erudovaně a bez čekání
  • výsledky k dispozici i do 24 hodin (zasíláme emailem)
  • možnost porovnání s předchozím vyšetřením
  • praktické zkušenosti se specifickým hodnocením denzitometrických nálezů u mužů

Ordinační hodiny

Vyšetření provádí zdravotní sestra Kateřina Štěpánková  denně od 8:00 do 14:00 h.


Skupinová vyšetření mimohradeckých klientů nebo v rámci preventivního programu

probíhají individuálně po telefonické domluvě.

Preventivní program pojišťovny 207 je již zahájen.

 

Pojišťovny hradící denzitometrické vyšetření

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
211 - Pojišťovna ministerstva vnitra
205 - Česká průmyslová zdravotní poj.
207 - Oborová zdravotní pojišťovna
209 - Zaměstnanecká poj. ŠKODA

Pojišťovna 207 má denzitometrické vyšetření navíc i v preventivním programu STOP osteoporóze pro pacienty nad 50 let věku. K takovému vyšetření se můžete objednat bez doporučení jiného lékaře 

Program pro samoplátce :

měření bederní páteře + stehenní kosti  s popisem a krátkou konzultací : 800 Kč

konzultace nálezu jiného pracoviště : 400 Kč 

měření tělesného složení : 1000 Kč

 

 

Kontaktní formulář

ODESLAT

Jak se k nám dostanete

hlavní vchod je z třídy Edvarda Beneše. Poliklinika, má zajištěn bezbariérový přístup pro imobilní pacienty a výtah do všech pater.

u polikliniky je veřejné bezplatné parkoviště, dostupné z třídy Edvarda Beneše.

dostanete se k nám autobusy číslo 9, 18, 25 a 27 ze zastávky Benešova nebo autobusy číslo 16, 23, 24 ze zastávky U Dvora.